top of page

Om gården

Hereford - ute året om

Hereford-boskapen på gården är ekologiskt uppfödd. Kalvarna diar till åtta månaders ålder och går fria i flock året runt. Fodret  är självproducerat och ekologiskt odlat. Korna äter klöver, timotej och ängssvingel. Tjurarna får också  mjöl  av korn, råg och havre odlat på gården. Både djurhållningen och foderproduktionen är regelbundet kontrollerade av myndigheterna och berättigar till användande av det certifierade eko-märket.

Gården

Gårdens odlingsareal är 142 hektar. Egen odlingsmark är 23 hektar. Dessutom äger gården 23 habetersmark (skog/äng). Om somrarna är åker- och skogsbetes-området över 30 ha. Gården har en fastanställd, samt säsongsarbetare.

Traditionsbygge

På Wefvarsbacken, hemmanet Palm 2:24, som Fjalar och Kristina Holmqvist köpte på 1980-talet, fanns en gammal huvudbyggnad från 1800-talet. När den yngre generationen tog över gården 2005 byggdes samtidigt ett nytt bostadshus i gammal stil på samma tomt. Huset är timrat av stockar ur egen skog, ritat av arkitekt Simon Store enligt modell "Österbottnisk sidkammargård". En hel del av arbetet gjordes själv, under ledning av timmermästare Seppo Kalliokoski samt Christer Store.

Framtiden

Finland importerar ca 20 % av det kött som konsumeras i vårt land. Vi vill gärna se att andelen inhemskt ökar av köttkonsumtionen. I sig behöver inte själva konsumtionen av kött öka men vi hoppas att konsumenten väljer rena råvaror av hög kvalitet till sitt kök, och att även storkök i allt större utsträckning skulle börja använda inhemska, närproducerade och ekologiska råvaror.

bottom of page