top of page

Produktinformation

Färskt eller djupryst

Stekar och filéer säljs färska, vakuumförpackade, och man kan själv frysa dem vid behov. Kroppens bakdel hängmöras vanligen ca 2 veckor, och efter det fortsätter råmörningen i vakuum. Som bäst är köttet ungefär 4 veckor efter styckning och förpackning. Malet, inälvor och produkter med ben djupfryses på förpackningsdagen.

Hereford som kött
Hereford räknas till en liten köttras, men köttet är mört och marmorerat. Rasen är effektiv på att utnyttja foder, dvs. den växer bra på lättare mat. Hos oss får kvigor och kor enbart grovfoder, så köttet kan räknas till ”pure grass-fed”. Tjurarna som vi slutuppföder får sädesblandning och proteingrödor i balform. När tillväxten är lite långsammare än hos stora köttraser hinner köttet också marmoreras, dvs. fettet tränger in mellan fibrerna.

bottom of page